Realitāte ir domas materializācijas rezultāts.
Tas ir spogulis apziņas vadības sasniegumiem.

Apziņai labpatīk saglabāt komforta stāvokli un pretoties attīstībai
Taču doma meklē pielietojumu
Doma meklē papildinājumu

Doma - pirmatnējais derīgais izraktenis

Doma ir doza
Papildinoša doma rada kustību

Kad doma domai draugs,
Tad regulāri pilns ir trauks.