Latvija ir maza un mazai tautai gribas kaut ko mazu, saprotamu un pastāvīgu. 
To var nodrošināt prognozējama sadarbība.

Lai ieviestu skaidrību terminos, sadarbība ir jāsakārto gan terminoloģiski, gan praktiski

Gan jāveido Piemēru bāze, kas kļūst par bāku sadarbības procesos

Vienkāršs piemērs ar dambretes kauliņiem
Tirgū ir pieprasīts vecais labais standarts. Pircēji ir gatavi īstu kauliņu komplektu pirkt pa 3 LVL.
Lai nodrošinātu pieprasījumu, pēc standarta shēmas, ir jāņem bankā kredīts un jāizgatavo presforma, kas saražotu kauliņus. Bet! Var saņemt no pircējiem avansus un tādā veidā par visiem kopā izgatavot presformu. Taču ne visi pircēji ir gatavi kļūt par investoriem, jo preces ta vēl nav. (Tas nekas, ka treknajos gados pat dzīvokļus pirka vēl neuzbūvētus)

Ir ideja: Papildināt dambretes kauliņu otru pusi ar nacionālo simbolu, lai tādā veidā arī nākamās paaudzes varētu spēlēt ar mūsu pašu va;l;stī ražotiem kauliņiem

Bet uz kauliņu kastes uzlikt investora logo. Tas jau būtu sinerģijas piemērs kā viena uzņēmuma mārketinga budžets integrējas otra uzņēmuma ražošanas līdzeklī, bet tirgū nonāk abi zīmoli reizē..

Tā piemērs, pa piemēram kopā sadarbīga sadarbība